Krystyna Ruminkiewicz   malarstwo
o mnie
o mnie

Krystyna Ruminkiewicz. Artysta plastyk. Członek ZPAMiG.